BLOG

Zmieniamy

rzeczywistość


Samochód - to nie rzecz.

Samochód to miejsce.